fbpx
naruci.pustiotok@gmail.com

0

 x 

Košarica je prazna.

Vaši podaci za plaćanje

Dodajte/Uredite podatke o plaćanju

Adresa za dostavu

Adresa za dostavu ista kao adresa za plaćanje (lijevo)
Dodajte novu adresu za dostavu
Ime Cijena Količina/Ažuriraj Popust Ukupno
 
Ukupno
 
 

Odabrana isporuka

Niste odabrali način dostave

Odaberite način dostave

 
Ukupno:
0,00 kn
Bilješke i napomene - ovdje možete unijeti kod programa vjernosti i broj bodova koje želite iskoristiti.
Slažem se s uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja

UVJETI POSLOVANJA U INTERNET TRGOVINI

Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na internet stranici www.pusti-otok.com je Pusti otok, obrt za trgovinu (dalje u tekstu: Pusti otok). Pusti otok putem navedene stranice prodaje robu i usluge iz vlastitog prodajnog asortimana. Korištenjem usluge Internet trgovine i svih pridruženih stranica na www.pusti-otok.com domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Pusti otok internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 27. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15)(dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Pusti otok internet trgovine, i sastavni su dio svakog tako sklopljenog ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Pusti otok internet trgovine je Pusti otok, obrt za trgovinu, Trg Ante Starćevića 7, Importanne centar lokal E-72 OIB: 64361984116, telefon/faks: +385959099216, adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pusti otok, obrt za trgovinu poziva potrošače da se prije sklapanja ugovora o kupnji na daljinu, upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pusti otok, obrt za trgovinu pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Niti jedna izmjena ili dopuna ovih Uvjeta neće imati za cilj niti može imati za faktični učinak umanjenje svih i/ili bilo kojih prava koja potrošač ima temeljem Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), podzakonskih propisa donesenim na temelju njega, kao i svih mogućih naknadnih izmjena i dopuna tih propisa.

Pusti otok, obrt za trgovinu pridržava pravo ukidanja usluge prodaje na daljinu i/ili promjene sadržaja vlastite Internet trgovine kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Pusti otok internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, jer će one u cijelosti predstavljati autonomnu poduzetničku odluku Pusti otok, obrt za trgovinu. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Pusti otok, obrt za trgovinu pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internet trgovine u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomičnu promjenu, ograničenje ili prestanak ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga pojedinim potrošačima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i u skladu s njihovom propisanom namjenom i uputama njihovih proizvođača. Iako u najboljoj namjeri poduzima sve razumne mjere kako bi sve informacije objavljenje na mrežnom mjestu www.pusti–otok.com, Internet trgovini i svim podstranicama bile točne, potpune i istinite, Pusti otok, obrt za trgovinu ne može jamčiti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.pusti –otok.com Pusti otok, obrt za trgovinu stoga zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, te poziva potrošače da neposredno prije kupnje u izravnom kontaktu s Pusti otok, obrt za trgovinu i njegovim prodajnim predstavnicima putem nekog od komunikacijskih kanala navedenih u ovim Uvjetima, provjere određene karakteristike proizvoda kojeg žele kupiti na daljinu, a koje su im odlučne za taj proizvod, kako bi bili sigurni da kupuju upravo željeni artikl iz asortimana Pusti otok, obrta za trgovinu.

Pusti otok, obrt za trgovinu ne može jamčiti da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za takve moguće i nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Također, moguće su razlike između stvarnog proizvoda i njegove fotografije te opisanog proizvoda i njegove fotografije na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi i fotografije objavljene na Internet trgovini Pusti otok se redovito i detaljno provjeravaju.

2. Uvjeti prodaje

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Pusti otok, obrta za trgovinu za sklapanje Ugovora te korisnik Internet trgovine kao potrošač i kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Pusti otok, obrta za trgovinu, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Pusti otok internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta kao sredstva daljinske komunikacije u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), s tim da proces naručivanja i kupnje može biti započet i/ili dovršen i drugim sredstvima daljinske komunikacije.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada potrošač prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:

- odabirom plaćanja i dovršenjem (zaključenjem) narudžbe kao registrirani korisnik,

- odabirom plaćanja i dovršenjem (zaključenjem) narudžbe kao gost korisnik,

- odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +385959099216 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, potrošač je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će kupovati robu i usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu (aktivnu) e-mail adresu putem koje se s njim može komunicirati. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se i vezani su samo za jednu, fizičku ili pravnu, osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Potrošač kao korisnik Internet trgovine je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Pusti otok, obrt za trgovinu zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, izbrisati odnosno blokirati registraciju ili korisnički račun određenog potrošača - korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete koja bi mu tim povodom mogla nastati.

d) Nakon sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru sa svim podacima iz čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid Ugovora s priloženim obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 74. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), koja će se dokumentacija smatrati informativnim obrascem iz čl. 61. st. istog zakona.

e) Potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga od dana preuzimanje robe. Potrošač je dužan robu predati ili je poslati na adresu Pusti otok, obrt za trgovinu, Trg Ante Starčevića 7, Importanne centar lokal E72, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Pusti otok, obrt za trgovinu obavijestio o svojoj odluci da jednostrano raskine Ugovor. Izravne troškove povrata robe potrošač snosi sam. Pusti otok, obrt za trgovinu se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primljen,uključujući i troškove transporta,bez odgađanja,a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili robu. Povrat novaca biti će izvršen na IBAN koji potrošač odluči.

Pusti otok, obrt za trgovinu poziva potrošače da prije raskida Ugovora nazovu Pusti otok, obrt za trgovinu na broj telefona +385959099216 ili se jave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi im bio u detalje objašnjen postupak vraćanja robe.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju potrošač će biti obaviješten. Ako je na izričit zahtjev potrošača izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, potrošač je dužan platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Pusti otok, obrt za trgovinu o jednostranom raskidu Ugovora.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

- ugovor o uslugama u cijelosti ispunjen, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;

- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

- predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;

- predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;

- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;

- predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

- predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;

predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

II) UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

Glavne karakteristike proizvoda, način njegove uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave vidljiv je na drugim dijelovima stranice (Načini plaćanja i dostava). Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte potrošača navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefonski broj +385959099216 kako bi služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 385959099216 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

- trošak dostave ne obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i nije prikazan u košarici

- trošak dostave bit će iskazan na posebnom dijelu internet stranice (Načini plaćanja i dostava)

- trošak dostave također će biti iskazan u eletroničkoj pošti koju korisnik prima nakon izvršene narudžbe.

- naručenu robu nakon potvrde narudžbe možete podići osobno na adresi skladišta: Trg Ante Starčevića 7, Importanne centar lokal E72

- Cijena dostave za Zagreb iznosi 10 kn a za narudžbe iznad 150,00 kn trošak dostave za Zagreb u cijelosti snosi Pusti otok, obrt za trgovinu

- Za dostavu u Hrvatsko iznos narudžbe iznad 450,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Pusti otok, obrt za trgovinu (ne vrijedi za otoke)

- za narudžbe manje od 450,00 kn i do 5 kg težine, cijena dostave iznosi 30 kn

- rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske

(izuzev isporuke na otoke) je 7 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom

- rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih danau slučaju promjene roka dostave ili bilo koje - druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) REKLAMACIJE ZBOG NEDOSTATAKA

KUPLJENE STVARI I PRIGOVORI POTROŠAČA

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja kupljene robe pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo potrošaču da odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je kupljeni proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Pusti otok, obrt za trgovinu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda u smislu Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

- na broj telefona: +385959099216

- na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

- na adresu: Pusti otok, obrt za trgovinu, Trg Ante Starčevića 7, Inportanne centar lokal E72

- Pusti otok, obrt za trgovinu odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li Pusti otok, obrt za trgovinu to bilo poznato. Pusti otok, obrt za trgovinu odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Nedostatak postoji:

1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Pusti otok ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Potrošač je dužan obavijestiti Pusti otok, obrt za trgovnu o postojanju vidljivih nedostataka kupljene robe u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od prijelaza rizika na potrošača. 

U slučaju opravdane reklamacije zbog nedostatka kupljenog proizvoda omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju te kupljene robe za koju izjavljuje reklamaciju kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Pusti otok, obrt za trgovinu vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Pusti otok, obrt za trgovinu.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Pusti otok, obrt za trgovinu, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac. 6(šest) mjeseci nakon prijenosa odgovornosti sa Pusti otok, obrt za trgovinu na potrošača, Pusti otok, obrt za trgovinu snosi sav trošak vještačenja bez obzira na ishod.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obaviještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno kao i Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb

Email adrese za prijavu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obaviještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sprova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

V) JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANIH PROIZVODA I SERVIS

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list (takvi proizvodi bit će posebno označeni u katalogu Internet trgovine i u postupku naručivanja). Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati unutar jamstvenog roka da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Pusti otok, obrt za trgovinu prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za 

općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Pusti otok, obrt za trgovinu prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje predračunom, Nakon potvrde narudžbe, Pusti otok, obrt za trgovinu na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

e) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

3. ZAŠTITA PODATAKA

Zaštitom podataka štite se sve informacije koje kupci dostavljaju Prodavatelju kada koriste web stranicu www.pusti-otok.com

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu, odnosno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona/mobitela i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici www.pusti–otok.com, kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja proizvoda/usluge. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.

Pusti otok, obrt za trgovinu se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona/mobitela i sl.), a koji služe i za potrebe dostave robe. Pusti otok, obrt za trgovinu neće koristiti podatke za promotivne aktivnosti osim u slučaju slanja posebnih ponuda i newslettera za korisnike koji su se prijavili za primanje takvih obavijesti.

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Pusti otok, obrta za trgovinu i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Pusti otok, obrt za trgovinu se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Pusti oko, obrt za trgovinu ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kupac je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima. U slučaju da promjene kupac ne izvrši, Pusti otok, obrt za trgovinu ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda. U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pusti otok, obrt za trgovinu informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te im daje mogućost da odluče žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koristi za marketinške kampanje. Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shopa te na sve stranice unutar www.pusti-otok.com domene, a ne na vanjske stranice koje upućuju linkovima na www.pusti-otok.com domenu.

Kako bismo osigurali dovoljnu sigurnost podataka prilikom podnošenja obrazaca u koristimo reCAPTCHA uslugu Google Inc. Ona se koristi radi utvrđivanja je li unos napravila osoba ili se radi o zlouporabi korištenjem automatiziranog ili strojnog unosa (botova). Usluga uključuje slanje IP adrese i svih drugih podataka koje Google traži za uslugu reCAPTCHA, u tom slučaju vrijede različite odredbe o zaštiti podataka firme Google Inc. Ostale informacije oGoogle Inc. smjernicama za zaštitu podataka pronađite ovdje.

Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tzv.„kolačiće“, tekstovne podatke, koji su pohranjeni na Vašem računalu i koji omogućuju analizu korištenja web stranice preko Vas. Informacije upotpunjene kolačićima o korištenju ove stranice (uklj. Vašu IP adresu, pri čemu za Vašu anonimnost pomoću „_anonymizeIp()“ zadnjih 8 znakova nije prikazano Google Analytics) se prenose na Google server i tamo pohranjuju. Google će koristiti ove informacije za ocjenu Vašeg korištenja stranice, sastavljanje izvještaja o aktivnostima web stranice za pokretača web stranice i za pribavljanje daljnjih usluga s korištenjemweb stranice i interneta. Google će proslijediti ove informacije trećoj strani dok god je to zakonski dopušteno ili dok god treća strana koristi ove podatke po nalogu Google-a. Google ni u kojem slučaju neće dovesti Vašu IP adresu uvezu s ostalim Google podacima.

Google oglasi

Ova web stranica koristi Google Remarketing, službu Google-a za uključenje prikaza na internetu. Zbog te namjene su informacije o Vašem ponašanju pri surfanju anonimno skupljene tijekom posjeta naše web stranice i pohranjene pomoću tzv. "Cookie" tekst podataka na Vašem računalu. Na osnovi ovih informacija treći ponuđač, uklj. Google, spaja oglase na web stranicama na internetu.

Pogled u Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke možete svakovremeno pregledati, obraditi i obrisati pod "moj račun" - s korištenjem Vaše e-mail adrese i Vaše lozinke. Ukoliko zaboravite Vašu lozinku pružamo Vam posebnu uslugu: u dijelu "moj račun" na log-in stranici možete pronaći "Zaboravili se svoju lozinku?", koja vodi do pomoći za lozinku. Jednostavno unesite Vašu e-mail adresu i pošaljite obrazac. Poslat ćemo Vam zamjensku lozinku na Vašu e-mail adresu.

4. Komunikacija s korisnicima

Registracijom i kupovinom, kao i kupovinom bez registracije, potrošač daje suglasnost da ga Pusti otok, obrt za trgovinu u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju određenog sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge Internet trgovine. Potrošač može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Pusti otok, obrt za trgovinu

Trg Ante Starčevća 7,

Importanne centar lokal E-72

10000 Zagreb

Mob.+385959099216

 

O nama

Veganska internet trgovina Pusti otok

Dostava:

30 kn, iznad 450 kn BESPLATNA

VELEPRODAJA

Kontakt

Korisnička podrška: 095 909 9216

Prodaja:

radnim danom od 8:30 do 15:30h

095 909 9216

Mail narudžbe: naruci.pustiotok@gmail.com

    Ponuda